Có 2 kết quả:

nhìnhị
Âm Nôm: nhì, nhị
Âm Hán Việt: nhị
Âm Pinyin: èr
Unicode: U+4E8C
Tổng nét: 2
Bộ: nhị 二 (+0 nét)
Lục thư: chỉ sự
Nét bút: 一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 5

Dị thể 5

1/2

nhì

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

thứ nhì

nhị

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

nhị phân