Có 4 kết quả:

súcsụcxúcxục
Âm Nôm: súc, sục, xúc, xục
Unicode: U+4E8D
Tổng nét: 3
Bộ: nhị 二 (+1 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

1/4

súc

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

sách súc (đi chậm)

sục

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

sục sạo

xúc

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

xúc lập (sừng sững)

xục

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

xục xạo