Có 2 kết quả:

vong
Âm Nôm: vong,
Unicode: U+4EA1
Tổng nét: 3
Bộ: đầu 亠 (+1 nét)
Lục thư: chỉ sự
Nét bút: 丶一フ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/2

vong

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vong mạng, vong hồn, vong quốc, vong mệnh

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vô định; vô sự