Có 8 kết quả:

dưngdừngnhangnhùngnhăngnhưngnhẳngnhững
Âm Nôm: dưng, dừng, nhang, nhùng, nhăng, nhưng, nhẳng, những
Âm Hán Việt: nhưng
Âm Pinyin: réng
Âm Nhật Bản: nao, shikirini, yoru
Âm Quảng Đông: jing4
Unicode: U+4ECD
Tổng nét: 4
Bộ: nhân 人 (+2 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ丨フノ
Thương Hiệt: ONHS (人弓竹尸)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 2

1/8

dưng

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bỗng dưng; dửng dưng; người dưng

dừng

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

dừng bút, dừng tay

nhang

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

nhủng nhẳng

nhùng

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nhùng nhằng

nhăng

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

lăng nhăng

nhưng

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nhưng mà

nhẳng

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nhăng nhẳng, nhủng nhẳng

những

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

những người, những điều