Có 3 kết quả:

phophóphú
Âm Nôm: pho, phó, phú
Unicode: U+4ED8
Tổng nét: 5
Bộ: nhân 人 (+3 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ丨一丨丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/3

pho

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

pho sách, pho tượng

phó

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

phó thác

phú

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

trời phú chọ..