Có 2 kết quả:

nhẩnnhận
Âm Nôm: nhẩn, nhận
Unicode: U+4EDE
Tổng nét: 5
Bộ: nhân 人 (+3 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ丨フノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: thấp

Tự hình

Dị thể

1/2

nhẩn

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nhẩn nha

nhận

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nhận (thước đời nhà Chu bằng 7 hay 8 xích)