Có 8 kết quả:

lanhliệngloanhlànhlênhlìnhlệnhlịnh
Âm Nôm: lanh, liệng, loanh, lành, lênh, lình, lệnh, lịnh
Unicode: U+4EE4
Tổng nét: 5
Bộ: nhân 人 (+3 nét)
Lục thư: hội ý & hình thanh
Hình thái: ⿱
Nét bút: ノ丶丶フ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/8

lanh

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

lanh lảnh

liệng

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

liệng đi (ném đi)

loanh

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

loanh quanh

lành

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

tốt lành

lênh

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

lênh đênh

lình

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

thình lình

lệnh

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ra lệnh

lịnh

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lịnh (âm khác của lệnh)