Có 2 kết quả:

phânphần
Âm Nôm: phân, phần
Unicode: U+4EFD
Tổng nét: 6
Bộ: nhân 人 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ丨ノ丶フノ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/2

phân

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

phân chia

phần

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

một phần