Có 4 kết quả:

bạnbọngạnvạn
Âm Nôm: bạn, bọn, gạn, vạn
Unicode: U+4F34
Tổng nét: 7
Bộ: nhân 人 (+5 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ丨丶ノ一一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/4

bạn

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bạn bè

bọn

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

một bọn; cả bọn

gạn

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

gạn gùng; gạn lọc

vạn

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vạn chài (ngư phủ)