Có 2 kết quả:

bố
Âm Nôm: , bố
Unicode: U+4F48
Tổng nét: 7
Bộ: nhân 人 (+5 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ丨一ノ丨フ丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 2

1/2

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bô lão

bố

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ban bố; bố cục; bố trí; phân bố