Có 2 kết quả:

vị
Âm Nôm: , vị
Unicode: U+4F4D
Tổng nét: 7
Bộ: nhân 人 (+5 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ丨丶一丶ノ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

1/2

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

trị vì, vì sao

vị

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vị trí, vị thế