Có 2 kết quả:

tớ
Âm Nôm: , tớ
Unicode: U+4F50
Tổng nét: 7
Bộ: nhân 人 (+5 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ丨一ノ一丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình

Dị thể

1/2

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

phò tá

tớ

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đầy tớ