Có 2 kết quả:

Âm Nôm: ,
Unicode: U+4F55
Tổng nét: 7
Bộ: nhân 人 (+5 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ丨一丨フ一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/2

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

gã (từ dùng để chỉ người đàn ông nào đó với ý coi thường)

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

hà hơi