Có 2 kết quả:

dungnhúng
Âm Nôm: dung, nhúng
Unicode: U+4F63
Tổng nét: 7
Bộ: nhân 人 (+5 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ丨ノフ一一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình 2

Dị thể 2

1/2

dung

giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nữ dung (người làm)

nhúng

giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nhúng tay