Có 2 kết quả:

lờilợi
Âm Nôm: lời, lợi
Âm Hán Việt: lị, lợi
Âm Pinyin:
Unicode: U+4FD0
Tổng nét: 9
Bộ: nhân 人 (+7 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ丨ノ一丨ノ丶丨丨
Thương Hiệt: OHDN (人竹木弓)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình 2

1/2

lời

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

lời lãi

lợi

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

lanh lợi