Có 1 kết quả:

thương
Âm Nôm: thương
Unicode: U+5009
Tổng nét: 10
Bộ: nhân 人 (+8 nét)
Lục thư: tượng hình
Hình thái: ⿱𠁣
Nét bút: ノ丶丶フ一一ノ丨フ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình 5

Dị thể 4

1/1

thương

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

thương (kho)