Có 2 kết quả:

ấy
Âm Nôm: ấy,
Unicode: U+501A
Tổng nét: 10
Bộ: nhân 人 (+8 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ丨一ノ丶一丨フ一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình

Dị thể

1/2

ấy

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

người ấy

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ỷ thế cậy quyền