Có 1 kết quả:

cốt
Âm Nôm: cốt
Unicode: U+50A6
Tổng nét: 11
Bộ: nhân 人 (+9 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ丨丨フフ丶フ丨フ一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

cốt

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bà cốt, đồng cốt