Có 4 kết quả:

xiếuxìuxíuxỉu
Âm Nôm: xiếu, xìu, xíu, xỉu
Âm Hán Việt: phiêu, tiêu
Âm Pinyin: biāo, piào
Unicode: U+50C4
Tổng nét: 13
Bộ: nhân 人 (+11 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ丨一丨フ丨丨一一一丨ノ丶
Thương Hiệt: OMWF (人一田火)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

Dị thể 5

1/4

xiếu

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

(Chưa có giải nghĩa)

xìu

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

xìu mặt

xíu

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chút xíu, nhỏ xíu; xoắn xít

xỉu

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

té xỉu