Có 1 kết quả:

tượng
Âm Nôm: tượng
Unicode: U+50CF
Tổng nét: 13
Bộ: nhân 人 (+11 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ丨ノフ丨フ一ノフノノノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/1

tượng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bức tượng