Có 1 kết quả:

huệ
Âm Nôm: huệ
Tổng nét: 14
Bộ: nhân 人 (+12 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: ノ丨一丨フ一一丨一丶丶フ丶丶
Thương Hiệt: OJIP (人十戈心)
Unicode: U+50E1
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: huệ
Âm Pinyin: huì
Âm Quảng Đông: wai6

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

huệ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ơn huệ