Có 1 kết quả:

túc
Âm Nôm: túc
Unicode: U+50F3
Tổng nét: 14
Bộ: nhân 人 (+12 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ丨一丨フ丨丨一丶ノ一丨ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: thấp

Tự hình 2

1/1

túc

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)