Có 3 kết quả:

khiếukhỉukiểu
Âm Nôm: khiếu, khỉu, kiểu
Unicode: U+510C
Tổng nét: 15
Bộ: nhân 人 (+13 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ丨ノ丨フ一一丶一フノノ一ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/3

khiếu

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

khiếu thủ thắng (gặp may không ngờ)

khỉu

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

khỉu tay; khúc khỉu

kiểu

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

kiểu thủ thắng (hú hoạ mà thành sự); kiểu tâm lí (trong bụng có ý chờ may)