Có 1 kết quả:

doãn
Âm Nôm: doãn
Unicode: U+5141
Tổng nét: 4
Bộ: nhân 儿 (+2 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: フ丶ノフ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 5

Dị thể 4

1/1

doãn

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

công doãn (phải lẽ); ưng doãn (thuận ý)