Có 2 kết quả:

toàntuyền
Âm Nôm: toàn, tuyền
Unicode: U+5168
Tổng nét: 6
Bộ: nhập 入 (+4 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: ノ丶一一丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/2

toàn

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

toàn vẹn

tuyền

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

đen tuyền