Có 3 kết quả:

kỳ
Âm Nôm: , , kỳ
Unicode: U+5176
Tổng nét: 8
Bộ: bát 八 (+6 nét)
Lục thư: hình thanh
Nét bút: 一丨丨一一一ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/3

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

la cà, cà kê; cà nhắc; cà khịa

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

kì cọ

kỳ

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

kỳ cọ