Có 1 kết quả:

quynh
Âm Nôm: quynh
Unicode: U+5182
Tổng nét: 2
Bộ: quynh 冂 (+0 nét)
Lục thư: chỉ sự
Nét bút: 丨フ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/1

quynh

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

quynh (bộ thủ)