Có 3 kết quả:

màomạomẹo
Âm Nôm: mào, mạo, mẹo
Unicode: U+5192
Tổng nét: 9
Bộ: quynh 冂 (+7 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨フ一一丨フ一一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/3

mào

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

mào gà

mạo

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

mạo hiểm; mạo danh, mạo phạm

mẹo

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mẹo mực