Có 1 kết quả:

đột
Âm Nôm: đột
Âm Hán Việt: đột
Âm Pinyin:
Unicode: U+51F8
Tổng nét: 5
Bộ: khảm 凵 (+3 nét)
Lục thư: chỉ sự
Nét bút: 丨一丨フ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình 2

1/1

đột

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đột bản (in nổi)