Có 3 kết quả:

nhấnnhẫnnhận
Âm Nôm: nhấn, nhẫn, nhận
Unicode: U+5203
Tổng nét: 3
Bộ: đao 刀 (+1 nét)
Lục thư: chỉ sự
Hình thái: ⿹
Nét bút: フノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình

Dị thể

1/3

nhấn

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

nhấn xuống; điểm nhấn

nhẫn

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

xem Nhận

nhận

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

nhận chìm