Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Unicode: U+520D
Tổng nét: 5
Bộ: đao 刀 (+3 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: ノフフ一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình 3

Dị thể 1

1/1

giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

sô mạt (cỏ khô)