Có 6 kết quả:

choichơichếchớixiếtxế
Âm Nôm: choi, chơi, chế, chới, xiết, xế
Unicode: U+5236
Tổng nét: 8
Bộ: đao 刀 (+6 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿰⿰丿
Nét bút: ノ一一丨フ丨丨丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/6

choi

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

chim choi choi, nhẩy như choi choi

chơi

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

chơi bời, chơi xuân; chơi vơi

chế

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

chống chế; chế độ; chế ngự

chới

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

chới với

xiết

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

xiết bao

xế

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

xế chiều