Có 1 kết quả:

tắc
Âm Nôm: tắc
Âm Hán Việt: tắc
Âm Pinyin:
Unicode: U+5247
Tổng nét: 9
Bộ: đao 刀 (+7 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一一ノ丶丨丨
Thương Hiệt: BCLN (月金中弓)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 5

Dị thể 6

1/1

tắc

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

phép tắc