Có 1 kết quả:

qua
Âm Nôm: qua
Unicode: U+526E
Tổng nét: 10
Bộ: đao 刀 (+8 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フフ丨フ丨フ一丨丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: thấp

Tự hình 1

Dị thể 6

1/1

qua

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

qua (phân ra từng mảnh)