Có 2 kết quả:

húchục
Âm Nôm: húc, hục
Tổng nét: 11
Bộ: lực 力 (+9 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一一丨フ一一一フノ
Thương Hiệt: AUKS (日山大尸)
Unicode: U+52D6
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: thấp

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: húc, úc
Âm Pinyin:
Âm Nhật (onyomi): キャク (kyaku), コク (koku), ボウ (bō), キョク (kyoku)
Âm Nhật (kunyomi): つと.める (tsuto.meru)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: huk1, juk1

Tự hình 2

Dị thể 4

1/2

húc

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

trâu bò húc nhau

hục

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

hì hục, hùng hục; hục hặc