Có 2 kết quả:

khámkhóm
Âm Nôm: khám, khóm
Unicode: U+52D8
Tổng nét: 11
Bộ: lực 力 (+9 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨丨一一一ノ丶フフノ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình

Dị thể

1/2

khám

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

khám bệnh; khám xét

khóm

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

khóm cây