Có 2 kết quả:

quĩquỹ
Âm Nôm: quĩ, quỹ
Unicode: U+5331
Tổng nét: 14
Bộ: phương 匚 (+12 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿷
Nét bút: 一丨フ一丨一丨フ一一一ノ丶フ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình

Dị thể

1/2

quĩ

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

thủ quĩ

quỹ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

quỹ (cái hòm)