Có 1 kết quả:

phương
Âm Nôm: phương
Tổng nét: 2
Bộ: hễ 匸 (+0 nét)
Lục thư: chỉ sự
Nét bút: 一フ
Thương Hiệt: MV (一女)
Unicode: U+5338
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: hễ
Âm Pinyin: ,
Âm Nhật (onyomi): ケイ (kei)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: hai2

Tự hình 3

1/1

phương

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phương (bộ thủ: hộp đựng đồ)