Có 4 kết quả:

aukhukhùâu
Âm Nôm: au, khu, khù, âu
Unicode: U+5340
Tổng nét: 11
Bộ: hễ 匸 (+9 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿷
Nét bút: 一丨フ一丨フ一丨フ一フ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/4

au

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đỏ au (đỏ thắm, đỏ tươi)

khu

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

khu vực

khù

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

khù khờ, lù khù

âu

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

họ Âu