Có 1 kết quả:

thiên
Âm Nôm: thiên
Unicode: U+5343
Tổng nét: 3
Bộ: thập 十 (+1 nét)
Lục thư: giả tá & hình thanh
Nét bút: ノ一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/1

thiên

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

thiên vạn