Có 2 kết quả:

nẫmtạp
Âm Nôm: nẫm, tạp
Âm Hán Việt: tạp
Âm Pinyin:
Unicode: U+5345
Tổng nét: 4
Bộ: thập 十 (+2 nét)
Lục thư: chỉ sự
Nét bút: 一ノ丨丨
Thương Hiệt: TJ (廿十)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình 3

Dị thể 2

1/2

nẫm

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nẫm (số 30)

tạp

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

tạp (ba mươi)