Có 1 kết quả:

tấp
Âm Nôm: tấp
Unicode: U+534C
Tổng nét: 5
Bộ: thập 十 (+3 nét)
Lục thư: hội ý
Nét bút: 一丨丨丨丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

Dị thể 2

1/1

tấp

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

tấp (số 40)