Có 1 kết quả:

điêu
Âm Nôm: điêu
Unicode: U+53FC
Tổng nét: 5
Bộ: khẩu 口 (+2 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一フ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình 2

Dị thể 2

1/1

điêu

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chuỷ lí điêu trước yên quyển (miệng ngậm ống điếu)