Có 1 kết quả:

hướng
Âm Nôm: hướng
Tổng nét: 6
Bộ: khẩu 口 (+3 nét)
Lục thư: hội ý
Nét bút: ノ丨フ丨フ一
Thương Hiệt: HBR (竹月口)
Unicode: U+5411
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Tự hình 5

Dị thể 7

1/1

hướng

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

hướng dẫn; phương hướng, thiên hướng