Có 4 kết quả:

bavài
Âm Nôm: ba, , , vài
Unicode: U+5427
Tổng nét: 7
Bộ: khẩu 口 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一フ丨一フ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

1/4

ba

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

ba hoa

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

bơ phờ

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

tù và; và cơm

vài

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

vài phen