Có 2 kết quả:

thínhxính
Âm Nôm: thính, xính
Unicode: U+542C
Tổng nét: 7
Bộ: khẩu 口 (+4 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一ノノ一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/2

thính

giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

rất thính tai

xính

giản thể

Từ điển Hồ Lê

xúng xính