Có 3 kết quả:

hứkhứkhứa
Âm Nôm: hứ, khứ, khứa
Unicode: U+547F
Tổng nét: 8
Bộ: khẩu 口 (+5 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一丨一フ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 2

1/3

hứ

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hấm hứ

khứ

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)

khứa

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

khấn khứa