Có 1 kết quả:

phẩm
Âm Nôm: phẩm
Unicode: U+54C1
Tổng nét: 9
Bộ: khẩu 口 (+6 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨フ一丨フ一丨フ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/1

phẩm

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

phẩm chất