Có 1 kết quả:

hoán
Âm Nôm: hoán
Unicode: U+559A
Tổng nét: 12
Bộ: khẩu 口 (+9 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一ノフ丨フノ丶一ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình 2

Dị thể 9

1/1

hoán

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

hô hoán