Có 1 kết quả:

nham
Âm Nôm: nham
Unicode: U+55A6
Tổng nét: 12
Bộ: khẩu 口 (+9 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨フ一丨フ一丨フ一丨フ丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 3

Dị thể 5

1/1

nham

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

sơn nham